eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 239

NGC 239
Objekt NGC 239 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 239 - galax i stjärnbild Ceti
Typ: Sab -
Vinkeldimensionerna: 1.00'x0.5'
magnitud: V=13.3m; B=14.1m
Ytans ljusstyrka: 12.4 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 0h44m37.5s; Dec= -3°45'36"
rödförskjutning (z): 0.012632
Avståndet från solen till NGC 239: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 53.4 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 239 : PGC 2642, MCG -1-3-7, IRAS 00420-0401

Närliggande objekt: NGC 237, NGC 238, NGC 240, NGC 241

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.