eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2425

NGC 2425
Objekt NGC 2425 je umístěn přesně ve středu obrazu.

NGC 2425 - otevřený cluster hvězd v souhvězdí Puppis
Typ: III2p -
Úhlové rozměry: 5.00'
Souřadnice epochy J2000: Ra= 7h38m17.6s; Dec= -14°52'40"
Jiné názvy objektu NGC 2425 : OCL 599

Nedaleko objekty: NGC 2423, NGC 2424, NGC 2426, NGC 2427

Plný katalog NGC / IC


Ve formátu NGC-katalogus bylo použito NASA-afbeeldingen, ngcicproject.org en andere bronnen. De afbeeldingen op de plaatsen van hun oorspronkelijke plaatsing worden als vrij van licentierestricties aangeduid. V geval van twijfel, gelieve de auteurs: laat het me weten en ze zullen worden verwijderd.