eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2426

NGC 2426
Objekt NGC 2426 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 2426 - galax i stjärnbild Lyncis
Typ: E0 - elliptisk galax
Vinkeldimensionerna: 1.10'x1.1'
magnitud: V=13.1m; B=14.1m
Ytans ljusstyrka: 13.3 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 7h43m18.4s; Dec= 52°19'5"
rödförskjutning (z): 0.018933
Avståndet från solen till NGC 2426: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 80.0 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 2426 : PGC 21648, UGC 3977, MCG 9-13-38, CGCG 262-22, VV 284

Närliggande objekt: NGC 2424, NGC 2425, NGC 2427, NGC 2428

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.