eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2427

NGC 2427
objekt NGC 2427 ligger akkurat i midten av bildet.

NGC 2427 - galakse i stjernebildet Puppis
Typen: SBdm - stavspiralgalakse
Tilsynelatende dimensjoner (vinkelmål): 4.90'x2.0'
Tilsynelatende størrelsesklasse: V=11.5m; B=12.3m
Overflate lysstyrke: 14.0 mag/arcmin2
Koordinater for Epoke J2000: Ra= 7t36m27.9s; Dec= -47°38'9"
Rødforskyvning (z): 0.003242
Avstand fra solen til NGC 2427: basert på redshiftverdien (z) - 13.7 Mpc;
Andre objektnavn NGC 2427 : PGC 21375, ESO 208-27, IRAS 07350-4731

Naboobjekter: NGC 2425, NGC 2426, NGC 2428, NGC 2429A

Full katalog NGC / IC


Denne versjonen av NGC-katalogen bruker NASA-bilder, ngcicproject.org og andre kilder. Bildene i stedet for deres opprinnelige plassering anses å være fri for lisensbegrensninger. Hvis du er i tvil, vennligst kontakt forfatterne: Gi meg beskjed og de vil bli fjernet.