eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2462

NGC 2462
Objekt NGC 2462 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 2462 - galax i stjärnbild Lyncis
Typ: S - spiralgalax
Vinkeldimensionerna: 0.40'x0.3'
magnitud: V=13.2m; B=14.0m
Ytans ljusstyrka: 11.5 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 7h56m31.9s; Dec= 56°41'12"
rödförskjutning (z): 0.028730
Avståndet från solen till NGC 2462: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 121.4 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 2462 : PGC 22259, MCG 10-12-24, CGCG 287-9

Närliggande objekt: NGC 2460, NGC 2461, NGC 2463, NGC 2464

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.