eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2507

NGC 2507
Objekt NGC 2507 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 2507 - galaxie v súhvezdí Rak
Typ: S0-a - lentikulárna galaxia
Uhlové rozmery: 2.50'x1.8'
veľkosť: V=12.2m; B=13.1m
Jas povrchu: 13.7 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 8h1m37.1s; Dec= 15°42'37"
RedShift (z): 0.015220
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 2507: na základe množstva červeného posunu (z) - 64.3 Mpc;
Iné mená objektu NGC 2507 : PGC 22510, UGC 4172, MCG 3-21-10, CGCG 88-20, IRAS 07587+1550

Blízke objekty: NGC 2505, NGC 2506, NGC 2508, NGC 2509

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.