eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2533

NGC 2533
objekt NGC 2533 ligger akkurat i midten av bildet.

NGC 2533 - åpen stjernehop av stjerner i stjernebildet Puppis
Typen: III1p -
Tilsynelatende dimensjoner (vinkelmål): 6.00'
Tilsynelatende størrelsesklasse: V=7.6m;
Koordinater for Epoke J2000: Ra= 8t7m4s; Dec= -29°52'0"
Andre objektnavn NGC 2533 : OCL 695, ESO 430-SC19

Naboobjekter: NGC 2531, NGC 2532, NGC 2534, NGC 2535

Full katalog NGC / IC


Denne versjonen av NGC-katalogen bruker NASA-bilder, ngcicproject.org og andre kilder. Bildene i stedet for deres opprinnelige plassering anses å være fri for lisensbegrensninger. Hvis du er i tvil, vennligst kontakt forfatterne: Gi meg beskjed og de vil bli fjernet.