eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2542

NGC 2542
Voorwerp NGC 2542 bevindt zich precies in het midden van de afbeelding.

NGC 2542 - enkele ster in het sterrenbeeld Puppis
Type: * -
omvang: B=4.7m
Coördinaten voor tijdperk J2000: Ra= 8h11m16.2s; Dec= -12°55'35"
Andere namen van het object NGC 2542 : 19 Pup

Objecten in de buurt: NGC 2540, NGC 2541, NGC 2543, NGC 2544

De volledige catalogus NGC / IC


In deze versie van de NGC-catalogus gebruikt door NASA-afbeeldingen, ngcicproject.org en andere bronnen. De afbeeldingen op de plaatsen van hun oorspronkelijke plaatsing worden als vrij van licentierestricties aangeduid. In geval van twijfel, gelieve de auteurs: laat het me weten en ze zullen worden verwijderd.