eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2547

NGC 2547
Objekt NGC 2547 je umístěn přesně ve středu obrazu.

NGC 2547 - otevřený cluster hvězd v souhvězdí Velorum
Typ: II2p -
Úhlové rozměry: 25.00'
velikosti: V=4.7m;
Souřadnice epochy J2000: Ra= 8h10m9s; Dec= -49°13'30"
Jiné názvy objektu NGC 2547 : OCL 753, ESO 209-SC18, AM 0808-490

Nedaleko objekty: NGC 2545, NGC 2546, NGC 2548, NGC 2549

Plný katalog NGC / IC


Ve formátu NGC-katalogus bylo použito NASA-afbeeldingen, ngcicproject.org en andere bronnen. De afbeeldingen op de plaatsen van hun oorspronkelijke plaatsing worden als vrij van licentierestricties aangeduid. V geval van twijfel, gelieve de auteurs: laat het me weten en ze zullen worden verwijderd.