eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2551

NGC 2551
Objekt NGC 2551 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 2551 - galax i stjärnbild Camelopardalis
Typ: Sa - spiralgalax
Vinkeldimensionerna: 1.60'x1.0'
magnitud: V=12.1m; B=13.1m
Ytans ljusstyrka: 12.7 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 8h24m50.2s; Dec= 73°24'45"
rödförskjutning (z): 0.007819
Avståndet från solen till NGC 2551: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 33.0 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 2551 : PGC 23608, UGC 4362, MCG 12-8-38, CGCG 331-40, ARAK 162

Närliggande objekt: NGC 2550A, NGC 2550, NGC 2552, NGC 2553

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.