eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2559

NGC 2559
Objekt NGC 2559 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 2559 - galaxie v súhvezdí Korma
Typ: SBbc - špirálová galaxia s barom
Uhlové rozmery: 3.00'x1.4'
veľkosť: V=10.9m; B=11.7m
Jas povrchu: 12.3 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 8h17m6.1s; Dec= -27°27'25"
RedShift (z): 0.005200
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 2559: na základe množstva červeného posunu (z) - 22.0 Mpc;
Iné mená objektu NGC 2559 : PGC 23222, ESO 494-41, MCG -4-20-3, UGCA 136, IRAS 08150-2718, CGMW 2-3078, VV 475, AM 0815-271

Blízke objekty: NGC 2557, NGC 2558, NGC 2560, NGC 2561

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.