eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 256

NGC 256
objekt NGC 256 ligger akkurat i midten av bildet.

NGC 256 - åpen stjernehop av stjerner i stjernebildet Tucanae
Typen: OCL -
Tilsynelatende dimensjoner (vinkelmål): 0.60'
Tilsynelatende størrelsesklasse: V=12.7m;
Koordinater for Epoke J2000: Ra= 0t45m53.3s; Dec= -73°30'25"
Andre objektnavn NGC 256 : ESO 29-SC11, in SMC

Naboobjekter: NGC 254, NGC 255, NGC 257, NGC 258

Full katalog NGC / IC


Denne versjonen av NGC-katalogen bruker NASA-bilder, ngcicproject.org og andre kilder. Bildene i stedet for deres opprinnelige plassering anses å være fri for lisensbegrensninger. Hvis du er i tvil, vennligst kontakt forfatterne: Gi meg beskjed og de vil bli fjernet.