eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2569

NGC 2569
Objekt NGC 2569 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 2569 - galax i stjärnbild Cancri
Typ: E-S0 -
Vinkeldimensionerna: 0.60'x0.5'
magnitud: V=14.3m; B=15.3m
Ytans ljusstyrka: 13.1 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 8h21m21.1s; Dec= 20°52'5"
rödförskjutning (z): 0.017025
Avståndet från solen till NGC 2569: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 71.9 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 2569 : PGC 23442, MCG 4-20-35, CGCG 119-67, NPM1G +21.0178

Närliggande objekt: NGC 2567, NGC 2568, NGC 2570, NGC 2571

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.