eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2591

NGC 2591
Objekt NGC 2591 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 2591 - galaxie v súhvezdí Žirafa
Typ: Sc - špirálová galaxia
Uhlové rozmery: 3.00'x0.6'
veľkosť: V=12.2m; B=12.9m
Jas povrchu: 12.7 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 8h37m25.5s; Dec= 78°1'32"
RedShift (z): 0.004413
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 2591: na základe množstva červeného posunu (z) - 18.6 Mpc;
Iné mená objektu NGC 2591 : PGC 24231, UGC 4472, MCG 13-7-1, CGCG 349-29, CGCG 350-1, IRAS 08307+7811

Blízke objekty: NGC 2589, NGC 2590, NGC 2592, NGC 2593

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.