eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 261

NGC 261
objekt NGC 261 ligger akkurat i midten av bildet.

NGC 261 - tåke i stjernebildet Tucanae
Typen: EN -
Tilsynelatende dimensjoner (vinkelmål): 1.90'
Tilsynelatende størrelsesklasse: B=13.0m
Koordinater for Epoke J2000: Ra= 0t46m27.9s; Dec= -73°6'14"
Andre objektnavn NGC 261 : ESO 29-EN12, in SMC

Naboobjekter: NGC 259, NGC 260, NGC 262, NGC 263

Full katalog NGC / IC


Denne versjonen av NGC-katalogen bruker NASA-bilder, ngcicproject.org og andre kilder. Bildene i stedet for deres opprinnelige plassering anses å være fri for lisensbegrensninger. Hvis du er i tvil, vennligst kontakt forfatterne: Gi meg beskjed og de vil bli fjernet.