eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2629

NGC 2629
Objekt NGC 2629 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 2629 - galaxie v súhvezdí Veľká medvedica
Typ: E-S0 -
Uhlové rozmery: 1.50'x1.3'
veľkosť: V=12.2m; B=13.3m
Jas povrchu: 13.2 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 8h47m15.2s; Dec= 72°59'8"
RedShift (z): 0.012459
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 2629: na základe množstva červeného posunu (z) - 52.6 Mpc;
Iné mená objektu NGC 2629 : PGC 24682, UGC 4569, MCG 12-9-10, CGCG 331-62, CGCG 332-9

Blízke objekty: NGC 2627, NGC 2628, NGC 2630, NGC 2631

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.