eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2667A

NGC 2667A
Voorwerp NGC 2667A bevindt zich precies in het midden van de afbeelding.

NGC 2667A - sterrenstelsel in het sterrenbeeld Cancri
Type: S? -
De hoekige afmetingen: 0.80'x0.3'
omvang: V=14.0m; B=14.9m
De helderheid van het oppervlak: 12.3 mag/arcmin2
Coördinaten voor tijdperk J2000: Ra= 8h48m27.2s; Dec= 19°1'11"
roodverschuiving (z): 0.013273
De afstand van de zon tot NGC 2667A: gebaseerd op de hoeveelheid roodverschuiving (z) - 56.1 Mpc;
Andere namen van het object NGC 2667A : PGC 24741, NGC 2667, IC 2410, MCG 3-23-7, CGCG 90-16

Objecten in de buurt: NGC 2665, NGC 2666, NGC 2667B, NGC 2667

De volledige catalogus NGC / IC


In deze versie van de NGC-catalogus gebruikt door NASA-afbeeldingen, ngcicproject.org en andere bronnen. De afbeeldingen op de plaatsen van hun oorspronkelijke plaatsing worden als vrij van licentierestricties aangeduid. In geval van twijfel, gelieve de auteurs: laat het me weten en ze zullen worden verwijderd.