eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2674

NGC 2674
objekt NGC 2674 ligger akkurat i midten av bildet.

NGC 2674 - galakse i stjernebildet Hydrae
Typen: Sa - spiralgalakse
Tilsynelatende dimensjoner (vinkelmål): 0.60'x0.3'
Tilsynelatende størrelsesklasse: V=14.9m; B=15.8m
Overflate lysstyrke: 12.9 mag/arcmin2
Koordinater for Epoke J2000: Ra= 8t49m13.2s; Dec= -14°17'37"
Rødforskyvning (z): 0.017693
Avstand fra solen til NGC 2674: basert på redshiftverdien (z) - 74.7 Mpc;
Andre objektnavn NGC 2674 : PGC 24785, NPM1G -14.0280

Naboobjekter: NGC 2672, NGC 2673, NGC 2675, NGC 2676

Full katalog NGC / IC


Denne versjonen av NGC-katalogen bruker NASA-bilder, ngcicproject.org og andre kilder. Bildene i stedet for deres opprinnelige plassering anses å være fri for lisensbegrensninger. Hvis du er i tvil, vennligst kontakt forfatterne: Gi meg beskjed og de vil bli fjernet.