eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2675

NGC 2675
Objekt NGC 2675 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 2675 - galax i stjärnbild Ursae Majoris
Typ: E3 - elliptisk galax
Vinkeldimensionerna: 1.50'x1.1'
magnitud: V=13.3m; B=14.3m
Ytans ljusstyrka: 13.8 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 8h52m5s; Dec= 53°37'2"
rödförskjutning (z): 0.030791
Avståndet från solen till NGC 2675: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 130.1 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 2675 : PGC 24909, UGC 4629, MCG 9-15-37, CGCG 264-21

Närliggande objekt: NGC 2673, NGC 2674, NGC 2676, NGC 2677

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.