eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2700

NGC 2700
objekt NGC 2700 ligger akkurat i midten av bildet.

NGC 2700 - enslig stjerne i stjernebildet Hydrae
Typen: * -
Tilsynelatende størrelsesklasse: B=15.2m
Koordinater for Epoke J2000: Ra= 8t55m50.6s; Dec= -3°6'58"

Naboobjekter: NGC 2698, NGC 2699, NGC 2701, NGC 2702

Full katalog NGC / IC


Denne versjonen av NGC-katalogen bruker NASA-bilder, ngcicproject.org og andre kilder. Bildene i stedet for deres opprinnelige plassering anses å være fri for lisensbegrensninger. Hvis du er i tvil, vennligst kontakt forfatterne: Gi meg beskjed og de vil bli fjernet.