eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 271

NGC 271
Objekt NGC 271 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 271 - galax i stjärnbild Ceti
Typ: SBab - spiralgalax med bar
Vinkeldimensionerna: 2.20'x1.7'
magnitud: V=12.0m; B=12.8m
Ytans ljusstyrka: 13.2 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 0h50m41.9s; Dec= -1°54'38"
rödförskjutning (z): 0.013773
Avståndet från solen till NGC 271: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 58.2 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 271 : PGC 2949, UGC 519, MCG 0-3-12, CGCG 384-13, IRAS 00481-0210

Närliggande objekt: NGC 269, NGC 270, NGC 272, NGC 273

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.