eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2724

NGC 2724
Objekt NGC 2724 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 2724 - galaxie v súhvezdí Rys
Typ: SBc - špirálová galaxia s barom
Uhlové rozmery: 1.80'x1.6'
veľkosť: V=13.6m; B=14.3m
Jas povrchu: 14.5 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 9h1m1.8s; Dec= 35°45'45"
RedShift (z): 0.010741
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 2724: na základe množstva červeného posunu (z) - 45.4 Mpc;
Iné mená objektu NGC 2724 : PGC 25331, UGC 4726, MCG 6-20-19, CGCG 180-27, KUG 0857+359C, IRAS 08579+3557

Blízke objekty: NGC 2722, NGC 2723, NGC 2725, NGC 2726

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.