eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2733

NGC 2733
Objekt NGC 2733 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 2733 - galax i stjärnbild Hydrae
Typ: Sbc -
Vinkeldimensionerna: 2.00'x1.3'
magnitud: V=12.7m; B=13.5m
Ytans ljusstyrka: 13.6 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 8h58m46.1s; Dec= -3°42'35"
rödförskjutning (z): 0.009206
Avståndet från solen till NGC 2733: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 38.9 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 2733 : PGC 25221, NGC 2722, MCG -1-23-14, IRAS 08562-0330

Närliggande objekt: NGC 2731, NGC 2732, NGC 2734, NGC 2735

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.