eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2740

NGC 2740
Objekt NGC 2740 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 2740 - galax i stjärnbild Ursae Majoris
Typ: Sab -
Vinkeldimensionerna: 1.00'x0.9'
magnitud: V=14.0m; B=14.8m
Ytans ljusstyrka: 13.4 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 9h6m5s; Dec= 51°44'8"
rödförskjutning (z): 0.029516
Avståndet från solen till NGC 2740: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 124.7 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 2740 : PGC 25531, MCG 9-15-86, CGCG 264-60, KCPG 185B

Närliggande objekt: NGC 2738, NGC 2739, NGC 2741, NGC 2742A

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.