eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2758

NGC 2758
Objekt NGC 2758 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 2758 - galax i stjärnbild Hydrae
Typ: Sc - spiralgalax
Vinkeldimensionerna: 1.90'x0.5'
magnitud: V=13.4m; B=14.1m
Ytans ljusstyrka: 13.2 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 9h5m31.1s; Dec= -19°2'34"
rödförskjutning (z): 0.006538
Avståndet från solen till NGC 2758: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 27.6 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 2758 : PGC 25515, ESO 564-20, MCG -3-23-19, IRAS 09032-1850

Närliggande objekt: NGC 2756, NGC 2757, NGC 2759, NGC 2760

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.