eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2784

NGC 2784
Objekt NGC 2784 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 2784 - galaxie v súhvezdí Hydra
Typ: S0 - lentikulárna galaxia
Uhlové rozmery: 5.50'x2.2'
veľkosť: V=10.2m; B=11.3m
Jas povrchu: 12.8 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 9h12m19.4s; Dec= -24°10'21"
RedShift (z): 0.002305
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 2784: na základe množstva červeného posunu (z) - 9.7 Mpc;
Iné mená objektu NGC 2784 : PGC 25950, ESO 497-23, MCG -4-22-5, UGCA 152, AM 0910-235

Blízke objekty: NGC 2783B, NGC 2783, NGC 2785, NGC 2786

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.