eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2808

NGC 2808
objekt NGC 2808 ligger akkurat i midten av bildet.

NGC 2808 - kulehop av stjerner i stjernebildet Carinae
Typen: I -
Tilsynelatende dimensjoner (vinkelmål): 14.00'
Tilsynelatende størrelsesklasse: V=6.2m;
Koordinater for Epoke J2000: Ra= 9t12m2.6s; Dec= -64°51'45"
Andre objektnavn NGC 2808 : GCL 13, ESO 91-SC1

Naboobjekter: NGC 2807A, NGC 2807, NGC 2809, NGC 2810A

Full katalog NGC / IC


Denne versjonen av NGC-katalogen bruker NASA-bilder, ngcicproject.org og andre kilder. Bildene i stedet for deres opprinnelige plassering anses å være fri for lisensbegrensninger. Hvis du er i tvil, vennligst kontakt forfatterne: Gi meg beskjed og de vil bli fjernet.