eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2851

NGC 2851
objekt NGC 2851 ligger akkurat i midten av bildet.

NGC 2851 - galakse i stjernebildet Hydrae
Typen: S0 - linseformet galakse
Tilsynelatende dimensjoner (vinkelmål): 1.30'x0.5'
Tilsynelatende størrelsesklasse: V=13.3m; B=14.3m
Overflate lysstyrke: 13.0 mag/arcmin2
Koordinater for Epoke J2000: Ra= 9t20m30.3s; Dec= -16°29'43"
Rødforskyvning (z): 0.017329
Avstand fra solen til NGC 2851: basert på redshiftverdien (z) - 73.2 Mpc;
Andre objektnavn NGC 2851 : PGC 26422, MCG -3-24-8

Naboobjekter: NGC 2849, NGC 2850, NGC 2852, NGC 2853

Full katalog NGC / IC


Denne versjonen av NGC-katalogen bruker NASA-bilder, ngcicproject.org og andre kilder. Bildene i stedet for deres opprinnelige plassering anses å være fri for lisensbegrensninger. Hvis du er i tvil, vennligst kontakt forfatterne: Gi meg beskjed og de vil bli fjernet.