eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2882

NGC 2882
Objekt NGC 2882 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 2882 - galaxie v súhvezdí Lev
Typ: S? -
Uhlové rozmery: 1.50'x0.8'
veľkosť: V=12.6m; B=13.5m
Jas povrchu: 12.6 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 9h26m35.9s; Dec= 7°57'15"
RedShift (z): 0.007182
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 2882: na základe množstva červeného posunu (z) - 30.3 Mpc;
Iné mená objektu NGC 2882 : PGC 26781, UGC 5030, MCG 1-24-21, CGCG 34-46, IRAS 09239+0810

Blízke objekty: NGC 2881-2, NGC 2881-1, NGC 2883, NGC 2884

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.