eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 289

NGC 289
Objekt NGC 289 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 289 - galaxie v súhvezdí Sochár
Typ: SBbc - špirálová galaxia s barom
Uhlové rozmery: 5.10'x3.6'
veľkosť: V=11.0m; B=11.7m
Jas povrchu: 14.0 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 0h52m42.1s; Dec= -31°12'20"
RedShift (z): 0.005434
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 289: na základe množstva červeného posunu (z) - 23.0 Mpc;
Iné mená objektu NGC 289 : PGC 3089, ESO 411-25, MCG -5-3-10, VV 484, AM 0050-312, IRAS 00502-3128

Blízke objekty: NGC 287, NGC 288, NGC 290, NGC 291

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.