eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2898

NGC 2898
Objekt NGC 2898 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 2898 - galaxie v súhvezdí Hydra
Typ: S0-a - lentikulárna galaxia
Uhlové rozmery: 1.00'x0.8'
veľkosť: V=13.4m; B=14.3m
Jas povrchu: 12.9 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 9h29m46.3s; Dec= 2°3'54"
RedShift (z): 0.011832
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 2898: na základe množstva červeného posunu (z) - 50.0 Mpc;
Iné mená objektu NGC 2898 : PGC 26950, MCG 0-24-18, CGCG 6-48, NPM1G +02.0221, IRAS 09271+0217

Blízke objekty: NGC 2896, NGC 2897, NGC 2899, NGC 2900

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.