eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2922

NGC 2922
Objekt NGC 2922 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 2922 - galaxie v súhvezdí Malý lev
Typ: Im - nepravidelná galaxia
Uhlové rozmery: 1.20'x0.5'
veľkosť: V=14.0m; B=14.6m
Jas povrchu: 13.3 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 9h36m52.6s; Dec= 37°41'41"
RedShift (z): 0.014573
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 2922: na základe množstva červeného posunu (z) - 61.6 Mpc;
Iné mená objektu NGC 2922 : PGC 27361, UGC 5118, MCG 6-21-57, CGCG 181-66, IRAS 09337+3755, KARA 355, KUG 0933+379

Blízke objekty: NGC 2920, NGC 2921, NGC 2923, NGC 2924

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.