eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2936

NGC 2936
Objekt NGC 2936 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 2936 - galax i stjärnbild Hydrae
Typ: E6 - elliptisk galax
Vinkeldimensionerna: 1.30'x0.5'
magnitud: V=13.1m; B=13.9m
Ytans ljusstyrka: 13.3 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 9h37m44.4s; Dec= 2°45'38"
rödförskjutning (z): 0.023313
Avståndet från solen till NGC 2936: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 98.5 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 2936 : PGC 27422, UGC 5130, MCG 1-25-5, CGCG 35-15, Arp 142, VV 316

Närliggande objekt: NGC 2934, NGC 2935, NGC 2937, NGC 2938

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.