eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 294

NGC 294
Objekt NGC 294 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 294 - öppet kluster av stjärnor i stjärnbild Tucanae
Typ: OCL -
Vinkeldimensionerna: 0.80'
magnitud: V=12.7m;
Koordinater för epok J2000: Ra= 0h53m5.7s; Dec= -73°22'50"
Övriga namn på objektet NGC 294 : ESO 29-SC22, in SMC

Närliggande objekt: NGC 292, NGC 293, NGC 295, NGC 296

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.