eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2957B

NGC 2957B
Objekt NGC 2957B ligger precis i mitten av bilden.

NGC 2957B - galax i stjärnbild Draconis
Typ: E6 - elliptisk galax
Vinkeldimensionerna: 0.70'x0.3'
magnitud: V=14.7m; B=15.7m
Ytans ljusstyrka: 13.1 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 9h47m17.9s; Dec= 72°59'2"
rödförskjutning (z): 0.022856
Avståndet från solen till NGC 2957B: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 96.5 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 2957B : PGC 28119, MCG 12-10-2, CGCG 332-64, CGCG 333-2

Närliggande objekt: NGC 2955, NGC 2956, NGC 2957A, NGC 2958

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.