eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2961

NGC 2961
Objekt NGC 2961 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 2961 - galax i stjärnbild Ursae Majoris
Typ: Sb - spiralgalax
Vinkeldimensionerna: 0.80'x0.2'
magnitud: V=14.7m; B=15.5m
Ytans ljusstyrka: 12.4 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 9h45m22.3s; Dec= 68°36'33"
rödförskjutning (z): 0.015014
Avståndet från solen till NGC 2961: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 63.4 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 2961 : PGC 27958, NGC 2959A, MCG 12-9-63, CGCG 332-63, KCPG 211B

Närliggande objekt: NGC 2959A, NGC 2960, NGC 2962, NGC 2963

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.