eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2967

NGC 2967
Objekt NGC 2967 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 2967 - galaxie v súhvezdí Sextant
Typ: Sc - špirálová galaxia
Uhlové rozmery: 3.00'x2.8'
veľkosť: V=11.6m; B=12.3m
Jas povrchu: 13.8 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 9h42m3.3s; Dec= 0°20'10"
RedShift (z): 0.006318
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 2967: na základe množstva červeného posunu (z) - 26.7 Mpc;
Iné mená objektu NGC 2967 : PGC 27723, UGC 5180, MCG 0-25-7, CGCG 7-20, IRAS 09394+0033

Blízke objekty: NGC 2965, NGC 2966, NGC 2968, NGC 2969

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.