eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2997

NGC 2997
Objekt NGC 2997 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 2997 - galaxie v súhvezdí Výveva
Typ: SBc - špirálová galaxia s barom
Uhlové rozmery: 8.90'x6.8'
veľkosť: V=9.5m; B=10.1m
Jas povrchu: 13.8 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 9h45m38.6s; Dec= -31°11'26"
RedShift (z): 0.003629
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 2997: na základe množstva červeného posunu (z) - 15.3 Mpc;
Iné mená objektu NGC 2997 : PGC 27978, ESO 434-35, MCG -5-23-12, UGCA 181, AM 0943-305

Blízke objekty: NGC 2995, NGC 2996, NGC 2998, NGC 2999

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.