eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 3010C

NGC 3010C
Objekt NGC 3010C sa nachádza presne v strede obrazu.

3010C - galaxie v súhvezdí Veľká medvedica
Typ: S - špirálová galaxia
Uhlové rozmery: 0.40'x0.2'
veľkosť: V=15.0m; B=15.8m
Jas povrchu: 12.1 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 9h50m39.4s; Dec= 44°19'51"
RedShift (z): 0.015610
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 3010C: na základe množstva červeného posunu (z) - 65.9 Mpc;
Iné mená objektu NGC 3010C : PGC 28340, UGC 5273, MCG 7-20-67, CGCG 239-35, KUG 0947+445B, MK 1237

Blízke objekty: NGC 3010B, NGC 3010A, NGC 3011, NGC 3012

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.