eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 3036

NGC 3036
objekt NGC 3036 ligger akkurat i midten av bildet.

NGC 3036 - åpen stjernehop av stjerner i stjernebildet Carinae
Typen: OCL -
Koordinater for Epoke J2000: Ra= 9t49m15.9s; Dec= -62°40'32"
Andre objektnavn NGC 3036 : ESO 126-SC27

Naboobjekter: NGC 3034, NGC 3035, NGC 3037, NGC 3038

Full katalog NGC / IC


Denne versjonen av NGC-katalogen bruker NASA-bilder, ngcicproject.org og andre kilder. Bildene i stedet for deres opprinnelige plassering anses å være fri for lisensbegrensninger. Hvis du er i tvil, vennligst kontakt forfatterne: Gi meg beskjed og de vil bli fjernet.