eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 3050

NGC 3050
Objekt NGC 3050 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 3050 - galax i stjärnbild Sextantis
Typ: Sa - spiralgalax
Vinkeldimensionerna: 1.50'x1.0'
magnitud: V=12.3m; B=13.2m
Ytans ljusstyrka: 12.5 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 9h43m8.6s; Dec= -10°22'59"
rödförskjutning (z): 0.009073
Avståndet från solen till NGC 3050: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 38.3 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 3050 : PGC 27795, NGC 2979, MCG -2-25-12, IRAS 09407-1009

Närliggande objekt: NGC 3048-1, NGC 3049, NGC 3051, NGC 3052

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.