eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 3069

NGC 3069
objekt NGC 3069 ligger akkurat i midten av bildet.

NGC 3069 - galakse i stjernebildet Leonis
Typen: S0? -
Tilsynelatende dimensjoner (vinkelmål): 0.80'x0.4'
Tilsynelatende størrelsesklasse: V=14.2m; B=15.1m
Overflate lysstyrke: 12.8 mag/arcmin2
Koordinater for Epoke J2000: Ra= 9t57m56.7s; Dec= 10°25'58"
Rødforskyvning (z): 0.017759
Avstand fra solen til NGC 3069: basert på redshiftverdien (z) - 75.0 Mpc;
Andre objektnavn NGC 3069 : PGC 28788, IC 580, MCG 2-26-5, CGCG 64-10

Naboobjekter: NGC 3068, NGC 3068B, NGC 3070, NGC 3071

Full katalog NGC / IC


Denne versjonen av NGC-katalogen bruker NASA-bilder, ngcicproject.org og andre kilder. Bildene i stedet for deres opprinnelige plassering anses å være fri for lisensbegrensninger. Hvis du er i tvil, vennligst kontakt forfatterne: Gi meg beskjed og de vil bli fjernet.