eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 3075

NGC 3075
Objekt NGC 3075 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 3075 - galaxie v súhvezdí Lev
Typ: Sc - špirálová galaxia
Uhlové rozmery: 1.20'x0.8'
veľkosť: V=13.6m; B=14.3m
Jas povrchu: 13.4 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 9h58m56.3s; Dec= 14°25'10"
RedShift (z): 0.011948
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 3075: na základe množstva červeného posunu (z) - 50.5 Mpc;
Iné mená objektu NGC 3075 : PGC 28833, UGC 5360, MCG 3-26-9, CGCG 93-12, IRAS 09562+1439

Blízke objekty: NGC 3073, NGC 3074, NGC 3076, NGC 3077

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.