eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 3076

NGC 3076
objekt NGC 3076 ligger akkurat i midten av bildet.

NGC 3076 - galakse i stjernebildet Hydrae
Typen: Sab -
Tilsynelatende dimensjoner (vinkelmål): 1.00'x0.9'
Tilsynelatende størrelsesklasse: V=13.3m; B=14.1m
Overflate lysstyrke: 13.1 mag/arcmin2
Koordinater for Epoke J2000: Ra= 9t57m37.7s; Dec= -18°10'42"
Rødforskyvning (z): 0.012065
Avstand fra solen til NGC 3076: basert på redshiftverdien (z) - 51.0 Mpc;
Andre objektnavn NGC 3076 : PGC 28766, ESO 566-34, MCG -3-26-2, PGC 28769

Naboobjekter: NGC 3074, NGC 3075, NGC 3077, NGC 3078

Full katalog NGC / IC


Denne versjonen av NGC-katalogen bruker NASA-bilder, ngcicproject.org og andre kilder. Bildene i stedet for deres opprinnelige plassering anses å være fri for lisensbegrensninger. Hvis du er i tvil, vennligst kontakt forfatterne: Gi meg beskjed og de vil bli fjernet.