eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 3083

NGC 3083
objekt NGC 3083 ligger akkurat i midten av bildet.

NGC 3083 - galakse i stjernebildet Sextantis
Typen: Sa - spiralgalakse
Tilsynelatende dimensjoner (vinkelmål): 1.10'x0.4'
Tilsynelatende størrelsesklasse: V=13.7m; B=14.6m
Overflate lysstyrke: 12.7 mag/arcmin2
Koordinater for Epoke J2000: Ra= 9t59m49.6s; Dec= -2°52'39"
Rødforskyvning (z): 0.021438
Avstand fra solen til NGC 3083: basert på redshiftverdien (z) - 90.6 Mpc;
Andre objektnavn NGC 3083 : PGC 28900, MCG 0-26-2, CGCG 8-11

Naboobjekter: NGC 3081, NGC 3082, NGC 3084, NGC 3085

Full katalog NGC / IC


Denne versjonen av NGC-katalogen bruker NASA-bilder, ngcicproject.org og andre kilder. Bildene i stedet for deres opprinnelige plassering anses å være fri for lisensbegrensninger. Hvis du er i tvil, vennligst kontakt forfatterne: Gi meg beskjed og de vil bli fjernet.