eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 3086

NGC 3086
Objekt NGC 3086 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 3086 - galax i stjärnbild Sextantis
Typ: Sb - spiralgalax
Vinkeldimensionerna: 1.20'x0.4'
magnitud: V=13.9m; B=14.7m
Ytans ljusstyrka: 13.0 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 10h0m10.9s; Dec= -2°58'33"
rödförskjutning (z): 0.022482
Avståndet från solen till NGC 3086: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 95.0 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 3086 : PGC 28924, MCG 0-26-3, CGCG 8-12

Närliggande objekt: NGC 3084, NGC 3085, NGC 3087, NGC 3088

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.