eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 309

NGC 309
Objekt NGC 309 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 309 - galax i stjärnbild Ceti
Typ: SBc - spiralgalax med bar
Vinkeldimensionerna: 3.00'x2.4'
magnitud: V=11.9m; B=12.5m
Ytans ljusstyrka: 14.0 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 0h56m42.6s; Dec= -9°54'51"
rödförskjutning (z): 0.018886
Avståndet från solen till NGC 309: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 79.8 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 309 : PGC 3377, MCG -2-3-50, IRAS 00542-1010

Närliggande objekt: NGC 307, NGC 308, NGC 310, NGC 311

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.