eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 3100

NGC 3100
Objekt NGC 3100 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 3100 - galaxie v súhvezdí Výveva
Typ: SB0 - špirálová galaxia s barom
Uhlové rozmery: 3.20'x1.7'
veľkosť: V=11.1m; B=12.0m
Jas povrchu: 12.7 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 10h0m40.8s; Dec= -31°39'51"
RedShift (z): 0.008813
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 3100: na základe množstva červeného posunu (z) - 37.2 Mpc;
Iné mená objektu NGC 3100 : PGC 28960, NGC 3103, ESO 435-30, MCG -5-24-18, AM 0958-312

Blízke objekty: NGC 3099A, NGC 3099B, NGC 3101, NGC 3102

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.