eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 3114

NGC 3114
Voorwerp NGC 3114 bevindt zich precies in het midden van de afbeelding.

NGC 3114 - open cluster van sterren in het sterrenbeeld Carinae
Type: II3r -
De hoekige afmetingen: 35.00'
omvang: V=4.2m;
Coördinaten voor tijdperk J2000: Ra= 10h2m36s; Dec= -60°6'0"
Andere namen van het object NGC 3114 : OCL 802, ESO 127-SC2

Objecten in de buurt: NGC 3112, NGC 3113, NGC 3115, NGC 3116

De volledige catalogus NGC / IC


In deze versie van de NGC-catalogus gebruikt door NASA-afbeeldingen, ngcicproject.org en andere bronnen. De afbeeldingen op de plaatsen van hun oorspronkelijke plaatsing worden als vrij van licentierestricties aangeduid. In geval van twijfel, gelieve de auteurs: laat het me weten en ze zullen worden verwijderd.