eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 3141

NGC 3141
objekt NGC 3141 ligger akkurat i midten av bildet.

NGC 3141 - galakse i stjernebildet Hydrae
Typen: Sc - spiralgalakse
Tilsynelatende dimensjoner (vinkelmål): 0.40'x0.2'
Tilsynelatende størrelsesklasse: V=15.4m; B=16.1m
Overflate lysstyrke: 12.5 mag/arcmin2
Koordinater for Epoke J2000: Ra= 10t9m19.8s; Dec= -16°39'11"
Rødforskyvning (z): 0.028420
Avstand fra solen til NGC 3141: basert på redshiftverdien (z) - 120.0 Mpc;
Andre objektnavn NGC 3141 : PGC 29544, NPM1G -16.0304

Naboobjekter: NGC 3139, NGC 3140, NGC 3142, NGC 3143

Full katalog NGC / IC


Denne versjonen av NGC-katalogen bruker NASA-bilder, ngcicproject.org og andre kilder. Bildene i stedet for deres opprinnelige plassering anses å være fri for lisensbegrensninger. Hvis du er i tvil, vennligst kontakt forfatterne: Gi meg beskjed og de vil bli fjernet.